We zijn in het zwaar verdeelde Engeland van 1194. Een eeuw na de slag bij Hastings kijken de Normandische veroveraars nog altijd neer op de Angelsaksen. Joden en moslimslaven worden behandeld als buitenstaanders.
Cedric de Saks droomt van het herstel van het Angelsaksische Rijk. Hierin speelt zijn pleegdochter Rowena een belangrijke rol, want zij stamt af van de laatste Saksische koning. Het is dus zaak dat er voor haar een bruidegom wordt gevonden binnen het huidige koningshuis, waarmee de Angelsaksen weer in de koninklijke bloedlijn komen.
Helaas voor Cedric worden zijn zoon Wilfred of Ivanhoe en Rowena verliefd op elkaar. Dit is natuurlijk een streep door zijn rekening en daarom onterft hij Ivanhoe. Die gaat dan met de Normandische koning Richard Leeuwenhart mee op de derde kruistocht.
In Palestina raakt Wilfred of Ivanhoe echter gewond. Het joodse meisje Rebecca zorgt dat hij er weer bovenop komt. Ze wordt verliefd op Ivanhoe en hoewel ze beseft dat die liefde hopeloos is, reist ze hem met haar vader achterna, terug naar Engeland als hij incognito naar zijn land terugkeert.
Daar wordt de Tempelier Brian de Bois-Gilbert verliefd op Rebecca. Brian is een dappere ridder, die waarschijnlijk de opvolger gaat worden van de Grootcommandeur der Tempeliers Lucas de Beaumanoir. Voor Rebecca is hij echter bereid die ambitie op te geven.

De belangrijke spelers in het verhaal zijn dus: Wilfred van Ivanhoe (Vilfredo), de Tempelier Brian de Bois Guilbert (Briano), de jonge Rowena, het joodse meisje Rebecca, haar vader Isaac (Isacco) en Ivanhoes vader Cedric (Cedrico il Sassone).

Eerste akte
Scene 1

Een onbekende ridder – Ivanhoe in vermomming – heeft het toernooi van Ashby gewonnen. Hij laat zich kronen door Rowena. Cedric wil meer weten over deze man, die zich voorstelt als een zwervende strijder tegen onrecht en voor de Saksische zaak. Hij wil echter anoniem blijven. Cedric, die zijn zoon niet herkent, nodigt hem uit op het kasteel.
De in het toernooi verslagen Brian de Bois Gilbert lijdt onder de eerste nederlaag in zijn carrière. Hij verlangt naar Rebecca en laat zich door zijn mannen overhalen om het meisje te schaken.
Scene 2
In het kasteel van Cedric overdenkt Rowena het gebeuren: ze vermoedt dat de overwinnaar van het toernooi Ivanhoe is. Er klinkt hulpgeroep van Rebecca, die door Brian is overvallen maar met haar vader Isaac kon vluchten. Rowena geeft het tweetal onderdak en laat weten dat de winnaar van het toernooi ook in het kasteel is.
Buiten wacht Brian de Bois Guilbert in het donker op een gelegenheid om Rebecca nogmaals te schaken. Cedric komt naar buiten, maar weigert haar uit te leveren. Ivanhoe komt op het rumoer af en wordt door zijn vader herkent. Hij trekt zijn zwaard, maar Brian en zijn mannen drijven de Angelsaksen in een hoek en nemen Rebecca mee.

Tweede akte
Scene 1

Rebecca zit gevangen in een toren in een slot van de Tempeliers. In een droom herbeleeft ze hoe ze de gewonde Ivanhoe vond aan de oevers van de Jordaan. Dan realiseert ze zich weer dat ze nu gevangen zit. Brian maakt haar avances en wil zijn positie bij de Tempeliers opgeven: als hij haar probeert aan te raken, dreigt ze van de toren te springen. Trompetsignalen kondigen de komst aan van Lucas,  de leider der Tempeliers.
Scene 2
Lucas vraagt zich af waarom er een joods meisje gevangen zit in de toren. Isaac, haar vader, komt haar terugvragen. Als Brian niet kan of wil uitleggen wat ze in de toren doet, snapt Lucas hoe de vork in de steel zit. Hij wil de reputatie van de Tempeliers redden en beschuldigt Rebecca direct van hekserij. Brian vertelt haar dat ze een duel moet eisen waarin een godsgericht zal beslissen wie gelijk heeft: hij zal haar dan verdedigen als haar kampioen. Het plan loopt mis, omdat de Tempeliers Brian aanwijzen als hún strijder. Brian neemt het besluit zich bij het duel meteen op het zwaard van zijn tegenstander te werpen en zo Rebecca’s leven te redden.
Scene 3
 Cedric de Saks is in tweestrijd wegens zijn politieke ambities enerzijds en zijn vaderliefde anderzijds. Ivanhoe smeekt om vergiffenis, maar krijgt die pas als Rowena tussenbeide komt. Cedric spreekt de verloving van Ivanhoe en Rowena uit.

Derde akte
Er is een brandstapel opgericht voor Rebecca. Een trompetsignaal moet een kampioen voor haar oproepen, maar niemand komt. Ze wordt op de brandstapel gezet. Uiteindelijk verschijnt Ivanhoe om voor haar te vechten, waarmee hij haar ook wil danken voor het redden van zijn leven. Brian de Bois Gilbert moet nu, om Rebecca te redden, voor de tweede keer verliezen van Ivanhoe. De mannen vertrekken om te vechten, terwijl Rebecca bidt met de vrouwen.
Er komt snel bericht over de uitslag: Brian is dood neergevallen zodra het gevecht begon en dit is een duidelijk teken van God. Rebecca is vrij.
Ze bekent nu haar liefde aan Ivanhoe en zegt dat ze hem meer liefheeft dan haar God: een teken dat ze zich zou willen bekeren voor hem. Ivanhoe zegt haar dat hij haar liefde af moet wijzen. Rebecca ziet dat als een straf voor haar intenties. Ze valt dood neer terwijl de Angelsaksen Ivanhoe prijzen om zijn triomf over trouweloosheid en ongeloof.