We zijn in het Castilië van 1340. Spanje zucht onder de Moorse invasies. Er is een strijd gaande tussen kerk en staat.

Eerste Akte
De  eerste akte bestaat uit twee scènes.
I.
De monniken van het klooster van St. Jacobus(San Tiago) zingen hun lofzangen. De abt van het klooster, Balthazar, is tevens de vader van de koningin van Castilië. De novice Fernand vertelt hem dat hij verliefd geworden is op een mooie, maar hem onbekende dame. Hoewel hij standvastig blijft geloven, wil hij het klooster verlaten om haar te gaan zoeken. Boos stuurt Balthazar hem weg, waarschuwend voor de gevaren van de grote wereld: Fernand zal ooit terugkeren als gebroken, maar wijzere man.
II.
Fernand wordt geblinddoekt naar het eiland Leon gebracht. Hij heeft zijn dame gevonden en haar zijn liefde verklaard. Hij weet nog niet wie ze is. Hij wordt opgewacht door Inès, die hem bezweert dat alles geheim moet blijven. Léonor arriveert en vertelt hem dat ze nooit zullen kunnen trouwen. Ze moeten elkaar niet meer ontmoeten. Anderzijds geeft ze hem wel een document dat hem kan helpen. Als de komst van de koning wordt aangekondigd, vertrekt Léonor. Fernand bekijkt het document: het is een legerpositie en een mogelijkheid om hogerop te komen.

Tweede bedrijf
In het leger betoont Fernand zich zeer dapper in de strijd tegen de Moren. Koning Alfonse, die daardoor Alcazar heeft kunnen veroveren, drukt zijn dankbaarheid uit. Hij wil bovendien met Léonor trouwen en van zijn koningin scheiden. Dat zou wel eens kunnen leiden tot een botsing met Balthazar, de machtige monnik die gesteund wordt door de paus en die de vader is van zijn echtgenote de koningin.
Léonor is bovendien niet tevreden over het feit dat ze zijn maîtresse is en niet zijn vrouw. Er wordt gedanst.
Don Gaspard, rechterhand van de koning, weet te vertellen dat Léonor een geliefde heeft. Dat ontkent ze niet, maar dan verschijnt Balthazar die de koning wil dwingen zijn plannen voor een scheiding van de koningin op te geven.

Derde bedrijf
Fernand krijgt een beloning van de koning, vanwege zijn rol in de strijd tegen de Moren. Fernand weet wel een beloning: hij wil trouwen. Hij wijst Léonor aan als zijn bruid. Koning Alphonse is verbaasd, amar beveelt dan toch dat Fernand en Léonor binnen het uur moeten trouwen. Léonor is gelukkig, maar ook een beetje in de war: ze stuurt Inès naar Fernand om hem te vertellen over haar verleden. Inès wordt echter voortijdig gearresteerd en zo hoort Fernand pas de waarheid over Léonor – ze is de maîtresse van de koning – nadat hij met haar getrouwd is. Hij voelt zich van zijn eer beroofd, breekt zijn zwaard aan stukken, verlaat Léonor en gaat terug naar het klooster en Balthazar.

Vierde bedrijf
De koningin van Castilië, Balthazars dochter, is gestorven van verdriet en jaloezie. Haar stoffelijk overschot ligt in het klooster en er wordt voor haar gebeden. Fernand bereidt zich voor op een leven als monnik. Uitgeput verschijnt Léonor in het klooster: ze is uitgeput en valt flauw voor de crucifix. Fernand wijst haar aanvankelijk af, maar raakt geroerd door haar liefde en oprechtheid. Als hij zich toch weer aan haar wil geven, is het te laat: Léonor sterft in zijn armen.