Even voorstellen
Christian van der Kooy is fotograaf. Hij onderzoekt het gebruik van het landschap in de breedste zin van het woord en reflecteert op de verborgen aspecten. Luisteren, analyseren en het illustreren van de werkelijkheid in een nieuwe context vormt de kern van zijn praktijk.
http://www.christianvanderkooy.com

De Torenkamer
“Anastasiia, She Folds Her Memories Like A Parachute.”

Elk landschap wordt, in meer of mindere mate, gevormd door een groot aantal factoren. Soms met vergaande maatschappelijke consequenties als gevolg, zoals bijvoorbeeld een gedwongen verhuizing. Herinneringen aan deze transformaties zijn terug te vinden in het landschap. Die herinneringen komen aan het licht door een actieve blik op het veranderende landschap, waarin verborgen aspecten naar de oppervlakte komen. Nu en dan is het mogelijk het  landschap te interpreteren, op andere momenten vergt het herhaaldelijke bezoeken om de karakteristieken te leren kennen.

Inmiddels werk ik meer dan tien jaar met regelmaat in Oekraïne aan verschillende langlopende projecten, waarin ik het gebruik van het landschap in de breedste zin van het woord onderzoek. In mijn foto-essays beschouw ik de gewoonten van de mensen, en de geschiedenis en topografie van het gebied. In Oekraïne werd ik van een vreemdeling, een ingewijde, die ‘voorbij de spiegel’ kan kijken. Mijn interesse gaat uit naar een specifieke interactie van mensen met hun leefomgeving, met het landschap, de grond: ruimten waar de persoonlijke geschiedenis nog altijd ergens aanwezig is.

Het heeft mij pijn gedaan, en ik heb mij verbaasd over de beeldvorming van Oekraïne; als een land waar dromen de bodem zijn ingeslagen, in zichzelf verdeeld en verscheurd door oorlog. Oekraïne is na Frankrijk het grootste land van Europa en wordt tot de Russische invloedsfeer gerekend, maar is de afgelopen jaren een eigen koers gaan varen. Binnen het huidige Oekraïense geopolitieke discours is er daarom dringend behoefte aan het beschouwen en vastleggen van de zichtbare, culturele identiteit waarin wordt geluisterd naar de stem van de jonge generatie.

Mijn lopende boekproject Anastasiia is een liefdesverklaring van een studente uit Kyiv aan mij, en haar thuisland Oekraïne. Een ooggetuigen verslag waarin langzaam een gedeelde taal tot ontwikkeling komt. Deze taal komt in verschillende vormen terug in het verhaal en bestaat uit documentaire foto’s, Skype-screenshots, (sms)teksten, gearchiveerde familiefoto’s en ansichtkaarten. Door verschillende combinaties tussen deze elementen ontstaat een dialoog waarin wij reflecteren op de samenleving door een netwerk van vriendschap, liefde en familierelaties. Het is mijn doel met dit boekproject het persoonlijke verhaal van Anastasiia te verspreiden dat de ogen, de geest en het hart van de lezer kan openen naar de betekenis en reikwijdte van de Oekraïense culturele identiteit.

Als fotograaf ben ik opgenomen in het programma van Docking Station en ben ik een week te gast in de Torenkamer. Daar ga ik de dialoog in het boek verder ontwikkelen en onderzoek doen naar de verschillende betekenissen en interpretaties. Door de beschikbare elementen opnieuw te (her)schikken, te editen, wil ik de veranderende leefwereld van Anastasiia in al haar verhoudingen en nuances duiden. Dit werk, deze duiding, is onvoltooid en zal onvoltooid blijven zolang er leven in schuilt. Want, kan deze liefdesverklaring verder worden verteld vanuit een Nederlands perspectief, waarin Anastasiia in Amsterdam woont en werkt? Welke invloed heeft de Nederlandse cultuur op deze relatie? De uitkomst van dit onderzoek presenteer ik tijdens het Torenkamerfestival. Gedurende deze week resideer ik in de Docking Hub gesitueerd op het terrein van VondelCS, en open ik dagelijks mijn deur om de bezoekers mijn werk te kunnen tonen. Ook op de buitenkant van de Docking Hub is mijn werk in grote fotografische doeken te zien. Door dit project binnen en buiten de Hub inzichtelijk te maken kan de luisteraar, de lezer en de festivalganger uit alle schakeringen zijn eigen verhaal construeren.

Lees meer en volg zijn belevenissen op de Torenkamerblog en luister maandag, woensdag- en vrijdagavond naar de live updates tijdens Opium op 4.