Even voorstellen
Het werk van Wouter Venema (Groningen 1985) is als een weefsel dat zich steeds verder uitbreidt. In dit netwerk zijn allerlei onderlinge verbanden aan te wijzen maar valt geen centraal punt te ontdekken. Terugkerende onderwerpen zijn het tekenen, de landkaart, de huid en de verandering van identiteit. Uit zijn werk spreekt een fascinatie voor de manier waarop tijd en ruimte overbrugd kunnen worden. Door landkaarten op te vouwen en te doorboren, een boek te verpulveren en tot één pagina te persen of meerdere perspectieven op één vel fotopapier af te drukken worden verschillende momenten en plaatsen bijeengebracht. Venema studeerde aan het Sandberg Instituut en was resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

Torenkamerplan
Tijdens mijn week in de Torenkamer zal ik werken aan mijn solotentoonstelling 'Façade' die zal plaatsvinden op 13 januari 2018 bij P/////AKT in Amsterdam. Ik zal daar twee nieuwe series tonen die beide een andere kant belichten van het thema "huid". De series zijn gebaseerd op twee korte verhalen 'Double Landscape' en 'Façade'. 'Double Landscape' gaat over de papieren huid, de atlas en de kaart. Dit wordt in relatie gebracht met een iguana die zijn huid op meerdere momenten in zijn leven verliest en zo verschillende versies van zichzelf kan laten zien. Ik relateer de huid in 'Façade' aan architectonische elementen, met name het glas, in combinatie met het laken van een geest. Onzichtbaar en verborgen.