Het laatste onderzoek naar de financiële positie van Nederlandse componisten dateert alweer van 20 geleden. Het nieuwe onderzoek roept een ontluisterend beeld op van de positie van componisten.Esther Gottschalk -directeur van de componistenvereniging Nieuw Geneco- legt uit.