Welk land in Europa heeft de meeste koorzangers? Die vraag wilde de European Choral Association – een netwerkorganisatie - beantwoorden. Je zou misschien verwachten dat landen als Duitsland, Engeland of een van de Baltische staten bovenaan de ranglijst zouden staan maar bij het onderzoek kwam verrassenderwijze Oostenrijk als eerste uit de bus. Let wel: het gaat om percentages – niet om absolute aantallen. Maar liefst 11 procent van de Oostenrijkse bevolking is bij een koor betrokken. Op de tweede plaats (wij glimmen van trots) staat Nederland met 10,7 procent, en daarna volgt Slovenië. Helemaal onderaan staat Polen, waar maar iets meer dan 2 procent van de bevolking in een koor actief is. En in Portugal is het aantal koorzangers zo laag dat het niet eens gemeten kon worden…