Het kabinet gaat meer investeren in cultuur. In 2018 komt er 25 miljoen bij en de investeringen lopen op tot 80 miljoen structureel in 2020. Dat staat in het regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd. 
De onderhandelaars voor het kabinet Rutte-III benadrukken het belang van kunst en cultuur voor de samenleving: 'verbindend, verrijkend en goed voor de economie en identiteit.'

Er is ook aandacht voor vernieuwing, talentontwikkeling, bereikbaarheid van het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen overal en voor behoud en ontwikkeling van volkscultuur.

De belangenclub Kunsten ’92 is blij 'dat het nieuwe kabinet het belang voor Nederland onderkent van een gezonde culturele en creatieve sector. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.'
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten spreekt van 'bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land.' Met een deel van het geld kunnen volgens de organisatie in onzekerheid verkerende instellingen worden geholpen 'als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer.'