Het grootste Europese archief van bladmuziek staat online. Een Nederlands initiatief van het Muziek Centrum van de Omroep en de gemeente Hilversum. Vorige week is de website onthuld met daarop een eerste collectie. Bedoeling is om in 2020 alles online te hebben.

De bladmuziek werd jarenlang bewaard in de kelders van het MCO en dreigde te verdwijnen. Maar de Hilversumse wethouder Jaeger en het MCO pleitten bij Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voor behoud. Met succes. Met een subsidie van het ministerie en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hilversum is de collectie nu via de site ‘Muziekschatten’ toegankelijk voor iedereen.